Hygien. Handsprit förbjöds på grund av brandfara

8 juni 2011

Är det inte lika viktigt att förhindra smittspridning som bränder? Det undrar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, masen, i Bollnäs sedan räddningstjänsten förbjudit handsprit på kommunens sär­skilda boenden. Enligt Socialstyrelsen bör masen försöka hitta en lösning tillsammans med räddningstjänsten. Riktlinjerna om handsprit tar inte hänsyn till eventuell brandfara.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida