Hygienpriset 2010 utdelat

Hygienpriset 2010 utdelat
Juryn och pristagarna av årets hygienpris.

Region Skåne, Selggrensgården i Gävle samt Mälarsjukhusets njurmottagning i Eskilstuna fick i dag ta emot Svenska hygienpriset 2010.

Prisutdelning skedde i samband med Svensk förening för vårdhygiens studiedagar på Hotell Skogshöjd i Södertälje. Prisutdelare var Håkan Sörman, vd i Sveriges kommuner och landsting, och Ann Tammelin, ordförande i Svensk förening för vårdhygien.

Skåne

Region Skåne fick priset med motiveringen att man på regionnivå har insett och tagit sitt arbetsgivaransvar för hygienfrågor. Bland annat har ett ersättningssystem kopplat till följsamheten av hygienrutinerna införts. Tre gånger per år mäts följsamheten. Till de kliniker eller avdelningar som har följt rutinerna till 100 procent utgår full ersättning. Därefter utgår ersättningen i en fallande skala ned till 70 procent. Därunder ges ingen ersättning.

Eskilstuna

Vid Njurmottagningen i Eskilstuna har några medarbetare utarbetat en enkel hygienrutin som gör det möjligt för patienter med påsdialys att själva utföra desinfektion av aggregatet i hemmet. Det har bland annat lett till minskad antibiotikaförbrukning i den här patientgruppen.

Gävle

På Selggrensgården i Gävle gick priset till verksamhetschefen Carina Delin för att hon som chef medvetet har sett till att arbetet på äldreboendet bedrivs med god hygienisk standard och att följsamheten till hygienrutinerna är hög. Bland annat har personalen utbildats vid stora caliciutbrott, hygienronder har genomförts och hygienombud utbildats. Dessutom har Carina Delin vid varje medarbetarsamtal muntligt informerat om basala hygienrutiner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida