Brott i vården

Id-kapning inte ett fall för Ivo

Id-kapning inte ett fall för Ivo
Att någon använder ett falskt körkort för att identifiera sig som patient faller utanför Ivo:s tillsynsområde. Arkivbild: Mostphotos

Trots att Annas körkort olagligt använts för att tillskansa sig narkotiska läkemedel hos läkare och apotek i Stockholm vill Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, inte utreda händelserna.

29 november 2016

Vårdfokus har tidigare berättat om Anna (fingerat namn) som efter en stöld av sitt körkort upptäckte att någon annan person bokade tid hos olika läkare i Stockholm för att därefter hämta ut narkotikaklassade läkemedel på olika apotek.

Varken hos landstinget eller hos apoteken finns någon spärrtjänst som automatiskt varnar om någon försöker använda sig av en falsk identitet.

Gör ingen utredning

Efter att Anna hade spärrat sitt körkort hos Transportstyrelsen och vänt sig till polisen anmälde hon händelserna till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

”Det här är en förödande handling med stora konsekvenser för mig och ett klart exempel på brister i patientsäkerheten i samband med vård och behandling. En svart lista eller spärrmetod för stulna id-handlingar måste införas i samband med läkarbesök”, skrev Anna i sin Ivo-anmälan.

Men Ivo tänker inte utreda händelserna. I ett beslut som skickats till Anna förklarar tillsynsmyndigheten att hennes anmälan ”…inte har direkt betydelse för patientsäkerheten i den bemärkelse som avses i patientsäkerhetslagen”.

Krävs koppling till vården

Ola Assarsson är jurist på Ivo. Han förklarar att det visserligen är en brottslig handling som begåtts hos olika vårdgivare. Men för att det ska granskas av Ivo krävs en koppling till den vård och behandling som vårdgivaren ger. I det här fallet handlar det om ett brott som i första hand ska utredas polisiärt.

– Det är jättekonstigt. Det är väl klart att jag inte känner mig säker som patient, säger Anna som i sin anmälan till Ivo har förklarat att det nu förekommer felaktiga diagnoser och läkemedel i hennes journal.

Men enligt Ivo kommer dessa uppgifter aldrig att bli en del av hennes journal, eftersom en journal inte kan vara gemensam för flera patienter.

”När vårdgivaren har fört in uppgifter om en annan patient i din patientjournal ska det åtgärdas av vårdgivaren, som ska flytta över de felaktigt införda uppgifterna till den patientjournal där de rätteligen hör hemma”, skriver Ivo i sitt beslut.

Svårt med okänd person

Hur det ska gå till om det är en okänd person och Anna själv inte har fått vetskap om de falska läkarbesöken kan Ivo inte svara på.

– Om det inte upptäcks kan det inte tas bort. Man kan naturligtvis resonera kring att det skulle kunna leda till en vårdskada. Men vårt fokus när det gäller patientsäkerhet är det som sker inom vård och behandling, säger Ola Assarsson.

Trots att Anna försökt att få rätsida på problemet hos såväl apoteken som Stockholms läns landsting fortsätter någon att använda hennes spärrade legitimationshandling. Hon berättar att det senast upptäckta uttaget av narkotiska läkemedel skedde för cirka 14 dagar sedan.

Skärpt uppmärksamhet

Men det har åtminstone blivit svårare för den som använder Annas körkort. Efter att apoteken fått skriftlig information och det skapats en tillfällig teknisk lösning på vårdcentralerna verkar uppmärksamheten har skärpts.

– I går hade hon bokat in sig på en vårdcentral. Personalen hade sett varningen och larmat polisen som i sin tur kontaktade mig. Därefter åkte polisen dit. Men då kom hon inte, säger Anna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida