Ingen koppling mellan virus och kroniskt trötthetssyndrom

Tidskriften Science har dragit tillbaka en studie om att kroniskt trötthetssyndrom kan bero på virus. Artikeln publicerades för två år sedan och sedan dess har ingen annan studie lyckats bekräfta resultaten.

ME/CFS, kroniskt trötthetssyndrom, är en omstridd diagnos där det finns många olika uppfattningar kring vad sjukdomen beror på och hur den ska behandlas.

Men i oktober 2009 publicerades en uppmärksammad studie i den inflytelserika tidskriften Science där forskare kopplade samman kroniskt trötthetssyndrom med ett virus kallat XMRV. Problemet med studien är att inga andra forskare lyckats bekräfta resultatet. Retrovirus-experter misstänkte att blodproverna som låg till grund för studien kunde ha kontaminerats, vilket nu klarlagts.

Science har dragit tillbaka studien och det är konstaterat att det inte finns någon koppling mellan kroniskt trötthetssyndrom och viruset XMRV.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida