Inledaren

När sjuksköterskan inte vågar störa jour­läkaren med en fråga, tänker hon då att det är ett ”hierarkibevarande beteende”? Troligen inte.

29 oktober 2009

Hur många gånger har vi inte hört att det är ”hierarkiernas fel”, alla problem som radas upp i vården? Mer sällan görs några djupare analyser av vad hierarkierna innebär. Är det kanske till och med så att hierarkierna är bra att skylla på? För att inte behöva se besvärliga problem?

Enligt experter som intervjuas i vårt artikelblock om ­hierarkier är det starka mönster av auktoritet och underordning i samhället, som man också hittar i vården. Det är inbyggt i tänkandet och svårt att ifrågasätta. Så den sjuksköterska som inte vågar störa jourläkaren, hon vet att ”så fungerar det här” och ägnar det kanske ingen djupare tanke. Men för en forskare är det ett tydligt exempel på ”hierarkibevarande beteende”.?

Om man slår upp begreppet ”auktoritet” i Nationalencyklopedin står bland annat att ”en auktoritativ relation är ett förhållande mellan a och b, där det är underförstått att b godtar den ordning som ger a rätt att göra sitt inflytande gällande gentemot b”.?

Det krävs alltså två parter för att auktoritet ska uppstå; att även den dominerade gruppen accepterar att bli dominerad.?

I många fall är det naturligtvis en väl fungerande ordning. Den som har djupast kunskaper och en bra ledarförmåga ska med rätta bli respekterad. Problemen uppstår när auktoritet hävdas utan dessa förutsättningar. Då kan resultatet av ett agerande sluta i katastrof.?

Det har man till exempel tagit hänsyn till i flygets säkerhetstänkande, där rutiner byggts upp för att undvika att kaptenens auktoritet över styrmannen inte påverkar samspelet i cockpit på ett negativt sätt.??

I vården borde detta vara ännu tydligare. Här finns legitimerade grupper med tydliga egna yrkesansvar. Med yrkesansvaret i ryggen borde väl motiverade ifråga­sättanden vara välkomna, och ses som ett sätt att öka patient­säkerheten. Men för det krävs att alla yrkesgrupper arbetar nära och kan reflektera tillsammans, något som karaktäriserar väl fungerande team.?

I den djupare analysen kring hierarkierna i vården borde också frågor som stress och arbetsbelastning, arbetsorganisation, genus, ledarskap och lärande finnas med.?

För begreppet ”hierarkier i vården” rymmer så mycket. Det kan handla om irritation mellan alltför arbetspressade yrkesgrupper, att tid till reflexion saknas, skillnader i arbetsvillkor, och bristande ledarskap som skapar onödiga spänningar genom att prioritera en yrkesgrupp framför en annan.?

Effekten av destruktiva hier­arkier är bristande patientsäkerhet. Det är först när ingen sjuksköterska längre tvekar att störa jourläkaren som mönstret kan brytas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida