patientsäkerhet

Ivo riktar allvarlig kritik mot akuten i Uppsala

Ivo riktar allvarlig kritik mot akuten i Uppsala
Ivo har under en längre tid noterat brister vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Johan Alp.

Patienter har fått vänta orimligt länge på bedömning, de har inte fått tillräcklig övervakning och omvårdnad och har inte fått vårdplats trots att det varit motiverat. Det handlar om allvarliga brister på Akademiska sjukhusets akut, anser Ivo.

21 april 2020

Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har länge haft stora problem, som Vårdfokus berättat om tidigare. Många patienter blir kvar på akuten och det beror framför allt på att det saknas tillräckligt med platser på vårdavdelningarna, vilket i sin tur hänger samman med svårigheterna att behålla och rekrytera sjuksköterskor.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Åtgärder utan effekt

De fackliga organisationerna har slagit larm både till Arbetsmiljöverket och Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. I februari gjorde Ivo en tillsyn på akutmottagningen och slår nu fast att ”allvarliga brister kvarstår i verksamheten”.

De åtgärder som hittills har vidtagits av sjukhuset har inte haft avsedd effekt och patienter har fortsatt risk att drabbas av vårdskador, enligt Ivo.

Övervakning och omvårdnad

De brister som myndigheten slår ner på är:

  • Patienter har riskerat att försämras i sitt tillstånd då de fått vänta orimligt länge på läkarbedömning.
  • Patienter som vårdats på akutmottagningen har inte övervakats i den utsträckning som varit medicinskt motiverad.
  • Patienter som bedömts vara i behov av en högre vårdnivå har inte fått tillgång till en sådan vårdplats.
  • Patienter har inte fått den omvårdnad som varit motiverad utifrån patientens individuella behov.

Föreläggs inget vite

Trots de allvarliga bristerna kommer Ivo inte att förelägga Region Uppsala något vite. Det är inte meningsfullt i den pressade situation som nu råder i sjukvården, anser Ivo.

– Bristerna är allvarliga och i normala fall skulle Ivo ha meddelat ett beslut om att vårdgivaren ska redovisa vidtagna åtgärder till oss, inom en viss angiven tid. Men vi har gjort bedömningen att det inte skulle gagna patientsäkerheten i det pressade läge som råder just nu, säger Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo, i ett pressmeddelande.

Myndigheten poängterar att regionen även under rådande omständigheter är skyldig att säkerställa att samtliga patienter får god och säker vård. Man kommer också att följa upp utvecklingen på akutmottagningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida