Journalsystemet i Stockholm igång igen

Efter 24 timmar och fem minuter lyckades Karolinska universitetssjukhuset få igång datasystemet. Klockan 9.45 fungerade journalsystemet igen. Det inträffade kommer nu att anmälas till Socialstyrelsen.

19 december 2008

I går förmiddag havererade hela det elektroniska journalsystemet på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, vissa vårdcentraler i Stockholms län, Södertälje sjukhus samt hela Gotlands sjukvård. Extra personal fick kallas in och IT-folket har varit igång hela natten för att få igång systemet.

Trots omfattningen av haveriet har inga allvarliga incidenter inträffat. Sju öronoperationer ställdes in i går.  Det är allt.

– Det har säkert uppstått risker här och var i verksamheten, till följd av att personalen inte har kunnat komma åt dokumentationen. Jag har begärt att alla allvarliga avvikelser ska rapporteras till mig. Men ännu har ingenting rapporterats, säger chefsläkaren Svante Baerendtz.

”Ren tur”  

Att inget allvarligare än några inställda operationer har skett betecknar han som tur. Igen.

För det är inte första gången Karolinska universitetssjukhuset drabbas av datorhaveri. Senast för 1,5 år sedan drabbades det av ett omfattande elavbrott på påskafton, vilket ledde till att datorerna slogs ut.  Efter det skapades ett backupsystem med en server stående i Solna och en i Huddinge. Slås den ena server ut ska det andra gå in och ta över.

Åtminstone är det så chefsläkaren Svante Baerendtz har uppfattat systemet. Varför det inte fungerade den här gången vet han inte. Och Åke Westberg, som är ansvarig för driften, vägrar överhuvudtaget att svara på de frågor Vårdfacket har.

Har hänt på andra håll

Men Stockholm är inte det enda landstinget som har drabbats av stora datorhaverier. Liknande problem har förekommit i många landsting. Frågan är om det går att få till ett hundraprocentigt säkert system.

– Jag vet inte hur den ser ut i ansiktet som säger att han kan garantera hundraprocents säkerhet. Det jag vet är att han kommer att bli lång i ansiktet en vacker dag, säger Ragnar Nordberg, vd för JMP Research & Development AB och tidigare IT-chef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Har aldrig förutsett allt

– Varje gång någonting sådant här händer svarar man att det här inte ska kunna hända, därför att man tycker att man har förutsett allting. Sen är det i alla fall någonting som gör att säkerhetsrutinerna inte fungerar. Det vanligaste felet är att man endast testkört säkerhetsrutinerna i samband med installationen. Man måste upprepa testerna frekvent. Men även om man gör det kan det gå fel.

Svante Baerendtz kommer nu att begära in rapporter från de verksamheter som ansvar för datasystemet på Karolinska. Han kommer även att rapportera det inträffade till Socialstyrelsen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida