ambulanssjukvård

Knappt tre minuter från samtal till att ambulans är på väg

Knappt tre minuter från samtal till att ambulans är på väg
Tiden från någon ringer 112 till ambulans är på väg är i genomsnitt 2 minuter och 54 sekunder. Arkivbild: TT

Tillsammans med landsting och regioner arbetar SOS Alarm nu med att ta fram indikatorer för att mäta vårdens kvalitet. Larmtiden är ett av måtten som används.

30 november 2016

Vid ett prio 1 larm tar det 2 minuter och 54 sekunder från att samtal kommer till SOS Alarm till att ambulans är på väg. 

– Det är en relativt kort tid, men vi vill naturligtvis minska den tiden ytterligare för att kunna ge en säker och effektiv sjukvård i rimlig tid. I en akut nödsituation kan varje sekund vara dyrbar, säger Camilla Nylén, verksamhetschef vid SOS Alarm, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med de 19 landsting och regioner som anlitar dem har SOS Alarm tagit fram nio kvalitetsindikatorer som baseras på Socialstyrelsens nationella indikatorer för god vård. Två av dem väljer man nu att redovisa offentligt: larmtiden och lex Maria-anmälningarna.

Under årets första månader har SOS Alarms chefsläkare beslutat om 14 lex Maria-anmälningar, varav 13 har resulterat i förändringar av arbetssättet.

– Att utreda händelser där det finns misstanke om risker för patientsäkerheten kan naturligtvis ha stor betydelse för den enskilde, som kan få viktiga svar på sina frågor om en särskild händelse. I ett mer övergripande perspektiv innebär det att vi kan identifiera eventuella brister i vår hantering och åtgärda dem för att förbättra vårt arbetssätt i framtiden, säger Camilla Nylén.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida