Kort vårdtid på sjukhus efter höftfraktur ökar dödligheten

Kort vårdtid på sjukhus efter höftfraktur ökar dödligheten
Peter Nordström har studerat överlevnaden hos patienter med höftfrakturer beroende på hur länge de vårdas på sjukhus.

Vårdtiden på sjukhus har minskat - och det drabbar de allra sköraste patienterna hårdast.

26 februari 2015

Det visar en studie som gjorts av professorn Peter Nordström vid enheten för geriatrik vid Umeå universitet.

I studien ingick alla svenska medborgare över 50 år som drabbades av en höftfraktur åren 2006-2012, vilket var  drygt 116 000 personer.

Tre dagar kortare vårdtid

Under de åren kortades vårdtiderna på sjukhusen för de här patienterna från i genomsnitt 14,2 dagar år 2006 till 11,6 dagar 2012.

Studien visar att patienter som fick en vårdtid som var längre än elva dagar efter höftfrakturen inte hade någon ökad risk att avlida under uppföljningsperioden. Det gjorde den däremot för de patienter som vårdades färre än elva dagar.

”Det här är allvarligt”

År 2006 ökade risken att dö inom 30 dagar med 8 procent för varje dag som vårdtiden kortades. Sju år senare, det vill säga 2012, hade siffran ökat till 16 procent för varje dags kortare vårdtid.

– Detta är allvarligt och något som vården måste ta till sig, säger Peter Nordström.

Hans vetenskapliga artikel finns att läsa i British Medical Journal (se länk till höger om artikeln).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida