Kraftig ökning av gonorré oroar Smittskyddsinstitutet

Kraftig ökning av gonorré oroar Smittskyddsinstitutet
Kondom är ett relativt säkert skydd mot gonorré och även mot andra sexuellt överförda infektioner, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget. Arkivbild: Colourbox

Under första halvan av 2012 ökade antalet fall av gonorré med nära 50 procent. Smittskyddsinstitutet ser allvarligt på utvecklingen eftersom andelen antibiotikaresistenta bakteriestammar ökar. Även klamydia har ökat något.

23 augusti 2012

Under det första halvåret 2012 rapporterades 599 fall av gonorré, en ökning med 50 procent jämfört med samma period förra året. Bland kvinnor noterades en ökning från 111 till 170 fall, eller 53 procent. Bland män var motsvarande siffra 45 procent, från 295 till 429 rapporterade fall.

Enligt Smittskyddsinstitutet kan förändrade sexvanor och ökat riskbeteende, tillsammans med en utökad testning, vara en förklaring.

Resistenta bakterier vanligare

Enligt Inga Velicko, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet, är den ökade smittspridningen av gonorré oroande på grund av risken för allvarliga hälsokonsekvenser och en ökad andel bakteriestammar som är resistenta mot antibiotika.

– Det rapporteras om multiresistenta bakterier från vissa håll i världen, bland annat i Japan. I Sverige finns det än så länge bara bakteriestammar som är resistenta mot vissa typer av antibiotika. Om man inte behandlar gonorré kan det leda till sterilitet och allvarliga sjukdomar, säger hon.

Klamydia vanligare

Även klamydiainfektioner blir allt vanligare. Under första halvåret 2012 rapporterades 17 834 fall, vilket är en ökning med 4,5 procent jämfört med första halvåret 2011. Flest klamydiafall rapporterades i åldersgruppen 15–24 år. Den största ökningen har skett i åldersgruppen 25-29 år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida