Krav på bättre hygienrutiner efter mrsa-utbrott på demensboende

Krav på bättre hygienrutiner efter mrsa-utbrott på demensboende
Smittspridningen inom vården har minskat sedan personalen har blivit bättre på att följa basala hygienrutiner. Foto: Colourbox

På ett demensboende i södra Stockholm har fem av de boende smittats av multiresistenta stafylokocker. Det är oklart hur smittan har spridits. Men mrsa-bakterier, som är ovanligt på äldreboenden, kan hanteras om de basala hygienrutinerna följs till hundra procent, säger kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska. 

9 januari 2012

Fallet gäller en gammal kvinna som flyttade in på demensboendet redan 2009. Då bar hon redan på smittan, och varför den nu har spridits till andra boende kan inte Kristina Ström, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, svara på.

– Men man kan vara bärare av smitta utan att själv ha något symtom, säger hon.

I december rapporterades om en mrsa-smitta på ett annat äldreboende, i Älvsjö utanför Stockholm. Men enligt Kristina Ström är mrsa på äldreboenden relativt ovanligt i dag. Det beror på att de gamla har egna lägenheter och egna hygienutrymmen – men framför allt på bättre kunskap om hygienrutiner.

– Personal har blivit mycket bättre på att sköta sin handhygien och följa andra basala hygienrutiner. Jag vet inte hur smittspridningen har gått till här, men när det sker beror det förmodligen på att hygienreglerna inte har följts, säger hon.

Sår som inte vill läka

Tidigare drabbade mrsa nästan bara patienter inom vården, men tack vare att personalen har blivit bättre på att följa hygienrutiner är smittan numera ovanlig där. Den vanligaste mrsa-bäraren är i stället en ung, frisk person som har varit på utlandsresa och som uppsöker vården för att han eller hon har ett sår som aldrig läker.

Bästa sätten att undvika smitta är att följa de rutiner som finns för handhygien, att ha kortärmad arbetsklädsel, plastförkläde och handskar när det behövs och att tvätt- och städrutiner följs. I den utredning som har gjorts av mrsa-smittan på demensboendet har man funnit att hygienrutinerna behöver förtydligas.

Vanligare att tvätta hemma

– Även om personalen har blivit bättre på att följa de basala hygienrutinerna så kan de bli ännu bättre. Inte minst när det gäller städrutiner och tvätt av arbetskläder. Det har blivit vanligare att vårdpersonal tvättar arbetskläder själva i stället för att skicka dem till tvättinrättningar. Det är inte självklart att de känner till hur de ska göra för att kläderna ska bli rena – och hålla sig rena, säger Kristina Ström.

På det aktuella boendet kommer personalen att få ytterligare utbildning i vårdhygien. Boendet har också köpt in en spoldesinfektor för rengöring av instrument, samt engångsinstrument. Fortsatta odlingar kommer att tas och en åtgärdsplan för förbättrade hygienrutiner ska upprättas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida