Kritiseras för extremt lång förlossning med allvarliga följder

Socialstyrelsen riktar allvarlig kritik mot den läkare i Eksjö som ansvarade för förlossningen som varade i 34 timmar. Barnet dog och mamman skadades svårt. Ingen kritik riktas mot de barnmorskor som var med under förlossningen.

I mitten av december skrev Vårdfokus om förlossningen vid Höglandssjukhuset Eksjö som pågick i över 34 timmar och som slutade med att barnet dog och mamman skadades allvarligt.

Socialstyrelsen har tittat på fallet och riktar nu kritik mot den ansvarige läkaren. Händelsen har inte handlagts på ett sätt som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet. Bland annat tog läkaren till sugklocka nio gånger i stället för kejsarsnitt.

Läkaren kommer att utredas vidare och riskerar att förlora sin legitimation.

Ingen kritik riktas mot barnmorskan eller övrig förlossningspersonal.

Den drabbade familjens advokat har gjort en polisanmälan för att se om någon gjort sig skyldig till vållande till annans död samt vållande till kroppsskada.

– Vi kom överens med polisen om att invänta Socialstyrelsens beslut. Jag tycker deras utredning är fullödig och var ungefär vad jag hade väntat mig. Jag utgår ifrån att både mamman och läkaren kommer att höras inom kort. Sedan får åklagare besluta om eventuellt åtal, säger  advokaten Sture Larsson.

Han tycker det är rimligt att läkaren ensam får stå som ansvarig, eftersom det var denne som envisades med sätesförlossning i stället för kejsarsnitt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida