Läkare smittade tre kvinnor med mrsa

Följde troligen inte hygienrutinerna.

Tre kvinnor insjuknade kort efter sina förlossningar på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg efter att ha smittats med resistenta gula stafylokocker, mrsa.

Feber och bölder

Kvinnorna drabbades av hög feber, smärtor och varfyllda bölder. En av dem fick en djup bukabscess som man var tvungen att operera, de två andra drabbades av bölder i brösten. Även ett av de nyfödda barnen fick en bröstböld, troligtvis efter att ha blivit smittad av mamman.

En bakteriologisk utredning visar att de tre kvinnorna infekterats av samma stam av mrsa som en anestesiläkare bar på. Enligt den utredning som gjorts av sjukhuset har läkaren med största sannolikhet inte följt basala hygienrutiner när han gav kvinnorna spinal- och epiduralbedövningar i samband med förlossningarna. Exakt vad som brast är dock oklart.

Ingen kritik mot läkaren

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat fallet och anser att arbetsgivarens åtgärder minskar risken för att liknande händelser inträffar igen.

Någon kritik mot läkaren har Ivo inte.

– Det finns ju många inom vården som är bärare av mrsa. Hur vet vi vem som följer eller inte följer hygienrutinerna? Den här läkaren visste säkert inte om att han var bärare. Förmodligen är det bristande följsamhet till hygienrutinerna som är orsaken. Men vi kan inte säga exakt hur det har gått till, säger Ann-Charlotte Helgius som utrett ärendet på Ivo.

På grund av sin mrsa är läkaren för tillfället avstängd från patientnära arbete och är inte i tjänst. Först när han inte anses vara farlig ur smittosynpunkt kan han börja jobba igen.

Diarienummer: 8.1.1-44236/2013.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida