Läkarlarm efter sjuksköterskeflykt

Läkare hotar att avsäga sig det medicinska ansvaret på Gävle sjukhus. Detta efter att 30 sjuksköterskor har slutat.

Under förra året och fram till februari i år har mer än 30 sjuksköterskor lämnat sitt arbete på akuten i Gävle. Orsaken är den pressade arbetssituationen, för lite stöd och bristande gehör från ledningen. Nu hotar 59 läkare med att avsäga sig med medicinska ansvaret om inte ledningen gör något åt situationen. Patientsäkerheten kan inte garanteras.

– Sedan årsskiftet har problemen eskalerat, det har blivit många fler incidenter, tillfällen då allvarliga fel har gjorts som kunde ha slutat illa. Man kunde ha satt liv i fara, säger Verena Voss, specialistläkare i allmänkirurgi, till Läkartidningen.

I ett öppet brev till sjukhusledningen understryker läkarna att de inte vänder sig mot de sjuksköterskor som jobbar kvar, men de menar samtidigt att den medicinska säkerheten på akuten sätts i fara eftersom det är så många oerfarna. En lösning som förs fram är att hyra in erfarna sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida