Landstinget Dalarna drar tillbaka sparkrav

Landstinget Dalarna minskar årets tänkta besparingar med 100 miljoner. Sedan januari 2011 har kostnaderna dragits ner med 230 miljoner och det anses inte möjligt att garantera patientsäkerheten med fortsatta besparingar i samma takt.

I januari förra året kunde landstinget i Dalarna konstatera att verksamheten kostade 100 miljoner mer än vad som var budgeterat för. I jämförelse med andra liknande landsting fanns en överkostnad på omkring 250 miljoner kronor. Därför lanserades ett besparingsprogram som hittills beräknas ha gett 230 miljoner i minskade kostnader. Antalet medarbetare har minskat med drygt 200 personer.

Tanken var att ytterligare 150 miljoner skulle sparas under 2012 men nu har landstingsstyrelsen insett att det är ett alldeles för tufft krav.

– Nu gör vi en liten halt för att analysera det fortsatta besparingsarbetet, klara vårdkvaliteten – och för att stabilisera personalens arbetssituation, säger landstingsrådet Ingalill Persson (S) till Dalarnas Tidningar.

Det planerade besparingsarbetet kommer att genomföras under de kommande åren istället. Just nu pågår överläggningar med Vårdförbundet, Kommunal och Läkarförbundet kring nya flexavtal, arbetstidsmodeller, regelsystem för scheman, bemanningsnivåer och utbetalning av innestående komptider.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida