Landstinget i Värmland säger upp etthundra

Uppsägningarna blev färre än väntat, konstaterar landstinget i Värmland som i dag meddelade arbetsförmedlingen att hundra personer kommer att varslas. Men Vårdförbundet höjer ett varnande finger.

– Redan nu dras vi med ständiga överbeläggningar. Att i det läget minska personalen innebär en stor fara för både patientsäkerheten och arbetsmiljön. Det är en ekvation som inte går ihop, säger Thomas Sjöholm, styrelseledamot och huvudskyddsombud för Vårdförbundet i Värmland.

Landstinget ska minska sin personalstyrka med 300 personer mellan 2009 och 2010. Att dagens varsel stannar vid etthundra personer beror, enligt landstinget, på att ungefär lika många har nappat på erbjudandet att gå i avtalspension.

Naturlig avgång

De resterande hundra tjänsterna ska sparas in genom att vakanser inte tillsätts och med vanliga pensionsavgångar.

Vilka yrkesgrupper som kommer att drabbas av uppsägningarna kan personalchefen Gunnar Blomquist ännu inte säga.

Riskanalyser

Alla enheter håller just nu på med riskanalyser för hur besparingar kommer att slå mot deras verksamheter. Landstingets olika divisioner har fått veckan på sig att lämna in sina besparingsförslag räknat i verksamhet och bemanning.

Under mars kommer landstingets ledningsgrupp att bedöma verksamheternas förslag. Efter centrala fackliga förhandlingar ska sedan det slutgiltiga förslaget behandlas i landstingsstyrelsen den 24 mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida