Lex Maria-anmälningar på grund av dataproblem allt vanligare

Lex Maria-anmälningar på grund av dataproblem allt vanligare
30 it-incidenter som orsakade allvarlig skada lex Maria-anmäldes 2010. Men mörkertalet förmodas vara stort. Arkivbild: Clourbox

It-trassel är ett utbrett och allvarligt problem i vården visar en genomgång av alla lex Maria-anmälningar som gjordes till Socialstyrelsen 2010. I ett hundratal fall var det it som hade orsakat eller hotat orsaka skada och risk för patientsäkerheten. Det vill säga en anmälan var fjärde dag.

I var tredje av anmälningarna 2010 hade incidenten medfört allvarlig skada eller sjukdom. Problemen kan handla om nätverkssystem och driftsstörningar eller att systemet räknar fram fel läkemedelsdos.

En vårdgivare beskrev att journalsystemet hade legat nere i sex dagar på grund av nätverksproblem utan att vare sig vårdpersonalen eller it-personalen informerade sina chefer om avbrottet. Det innebar att inga patientjournaluppgifter kunde hanteras.

Hos en stor vårdgivare kan det handla om hundratusen eller miljoner journaler konstaterar Transcendent Group, det företag som gjorde undersökningen, och konstaterar att it-risker måste bli en del av patientsäkerhetsarbetet.

Enligt en presentation på den nyss avslutade Vitalismässan i Göteborg granskade Socialstyrelsen redan 2009 problemet. Granskningen indikerade att mellan 10 och 20 procent av alla lex Maria-anmälningar kunde relateras till it-problem, samtidigt som myndigheten konstaterade att de flesta problem aldrig anmäls.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida