Massvaccinering mot magsjuka kan bli verklighet i Sverige

Överfulla barnkliniker och stängda förskoleavdelningar. Nu funderar Socialstyrelsen på att utreda massvaccinering av barn mot maginfluensa.

31 mars 2011

En av bovarna till vintrarnas kräksjukepedemier, som får både familjer och förskoleavdelningar på fall, är rotaviruset. Bland annat Finland och Belgien har infört massvaccinering mot rotaviruset, vilket också kan bli verklighet i Sverige.

– Vi har ingen stor utredning som tittar på detta just nu. Men det är ett vaccin som finns på vår bevakningslista, vi vet om att det finns och har diskuterat från och till om vi ska påbörja en utredning av detta, säger Anders Tegnell, chef för avdelningen för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen.

Hittills har Socialstyrelsen bedömt att svenskarna inte är tillräckligt drabbade av magsjuka för att det ska vara värt kostnaden för en vaccinering.

– Det har saknats dokumentation om hur stor sjukdomsbördan är i Sverige. Nu börjar det komma mer sådan dokumentation. Det börjar också komma mer kunskap från andra länder som använt vaccinet under några år, erfarenheter som gör att vi kan göra en bättre analys.

Inga biverkningar

Tvekan inför att införa vaccinering mot rotaviruset hänger inte ihop med en rädsla för biverkningar. Enligt , Anders Tegnell ger inte vaccinet några allvarliga biverkningar alls. Däremot är det fortfarande oklart hur verksamt vaccinet är. Rotaviruset är bara ett bland många virus som orsakar kräksjuka under vintrarna. Dessutom är vaccinet dyrt.

– Huvuddelen av världens rika länder som har råd att införa vaccinet har bestämt sig för att inte göra det eftersom sjukdomsbördan bedömts som måttlig i förhållande till hur kostsamt vaccinet är.

I en debattartikel i Expressen berättar två barnläkare, Salomon Shulman och Tomas Sveger, om vinterns överfulla barnkliniker med kräksjuka barn, ett kaos som upprepas år efter år. Läkarna anser att massvaccinering mot rotavirus skulle spara mycket lidande. Det skulle även minska samhällets stora kostnader för sjukfrånvaro och vård av sjuka barn.

Kritik från läkare

I debattartikeln kritiserar Salomon Shulman och Tomas Sveger svenska myndigheter för att vara för långsamma med att införa nya vaccin. Men det håller inte Anders Tegnell med om.

– Det är svårt att dra en sådan slutsats eftersom nya vacciner införs så sällan. Att vi haft svårt att införa HPV-vaccin ( mot humant papillomvirus) har med upphandlingen att göra, säger han.

Om ni bestämmer er för att införa det nya vaccinet mot magsjuka, blir det då slut med veckor av vabbande och kräksjuka barn som smittar varandra på dagis och akutmottagningar?

– Nej nej nej, en del av problemet är just  att vi inte har riktigt bra kunskap om hur stor del av maginfluensorna det här vaccinet skyddar mot.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida