Min guide till säker vård…

5 oktober 2011

.…heter en ny skrift som du kan dela ut till dina patienter för att göra dem mer informerade och delaktiga i vården.

Finns på www.socialstyrelsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida