Miss i röntgensystemet kan ha lett till fördröjd diagnos

Miss i röntgensystemet kan ha lett till fördröjd diagnos
På grund av systemets utformning kan det ha varit en annan patients bild läkarna tittade på när de skulle svara på remissen. Foto: Colourbox

En teknisk miss i röntgensystemet på Skånes universitetssjukhus kan ha lett till att patientens skelettmetastaser upptäcktes ett år för sent.

Patienten, som tidigare hade opererats för en cancersjukdom, fick våren 2009 sitt skelett röntgat på grund av nyuppkomna smärtor. Men enligt utlåtandet efter undersökningen sågs inga sjukliga förändringar i skelettet.

Det gjorde det däremot ett år senare när en ny skelettröntgen genomfördes. Vid en eftergranskning av bilderna från 2009 visade det sig att det även på dessa fanns tecken på att cancern hade spridit sig.

Behöver inte stämma överens

Varför inte dessa förändringar upptäcktes har inte gått att få klarhet i. Men starka misstankar riktas mot det faktum att systemet tillåter att man kan ha en bild framme från en patient samtidigt som en helt annan patients remiss visas.

– Eftersom bilderna från 2009 har granskats av erfarna läkare så kan vi inte få fram någon annan förklaring än att man har haft framme någon annans patients bilder, säger chefläkare Eva Ranklev-Twetman.

Hon förklarar att förändringarna var så pass tydliga att man rimligtvis inte borde ha kunnat missa dem.

Eva Ranklev-Twetman känner inte till att något liknande skulle ha inträffat tidigare.

Lex Maria-anmält

Eftersom patienten utsattes för risk för allvarlig skada har en Lex Maria-anmälan lämnats till Socialstyrelsen.

– Om patienten tagit skada vet vi inte. Men man har fördröjt cancerdiagnosen ett helt år, vilket är mycket. Men sen beror det på hur snabbväxande cancern är, säger Eva Ranklev-Twetman.

För att påtala behovet av ett larm som varnar för liknande sammanblandningar i framtiden har också en riskanmälan gjorts till det företag som ansvarar för systemet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida