Motiverande samtal kan minska klamydiaspridning

Motiverande samtal kan minska klamydiaspridning
På fredag försvarar överläkare Jens Boman sin avhandling om motiverande samtal som metod att minska klamydiaspridning. Arkivbild: Umeå universitet.

Metoden fungerar bra på kvinnor men inte på män, visar forskning från Umeå universitet.

Personer som har ett sexuellt riskbeteende bidrar särskilt mycket till spridningen av klamydia och andra sexuellt överförda infektioner i befolkningen och är en viktig målgrupp för preventiva åtgärder.

Överläkaren Jens Boman har utvecklat, implementerat och utvärderat en metod med motiverande samtal för att minska risken för sexuell smitta hos personer med ökad risk att drabbas.

Inte lika bra för män

Motiverande samtal fungerar bra för att minska sexuellt riskbeteende och risken för klamydiainfektion hos kvinnor. Men metoden är inte lika effektiv när det gäller män, enligt Jens Bomans forskning.

– Resultaten pekar på att kvinnor och män bör behandlas på olika sätt för att uppnå en effektiv minskning av risken att bli smittad, säger Jens Boman. Män kan behöva komplettera med andra åtgärder eller upprepad rådgivning för att nå beteendemässiga förändringar.

Vanligaste infektionen

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförda bakterieinfektionen, både i Sverige och i världen. Världshälsoorganisationen, WHO, har uppskattat att mer än 100 miljoner nya fall av sjukdomen uppkommer varje år.

Infektionen ger oftast inga symtom men obehandlad kan den leda till allvarliga hälsoproblem, speciellt hos kvinnor. Till exempel skador på äggledarna, ofrivillig barnlöshet, utomkvedshavandeskap och kroniska buksmärtor.

Jens Boman försvarar sin avhandling Chlamydia trachomais Infections på fredag.

Fakta

  • Motiverande samtal är en evidensbaserad metod som visat sig effektiv för att åstadkomma olika typer av livsstils- och beteendeförändringar. 
  • Metoden går ut på att först försöka utforska och förstå personens egen motivation till förändring för att därefter ge vägledning för att åstadkomma en beteendeförändring.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida