Multiresistenta tarmbakterier i Hjälmaren

Multiresistenta tarmbakterier i Hjälmaren
Karin Tegmark Wisell vid Smittskyddsinstitutet känner inte till någon rapport om elaka former av resistenta bakterier i svenksa dagvatten sedan tidigare.

De multiresistenta bakterierna E. coli och enterokocker finns nu i en av Sveriges största sjöar, Hjälmaren. Det är ännu ett tecken på att problemet med motståndskraftiga bakterier bara växer. 

Vatten som används i Örebro släpps efter rening ut i sjön Hjälmaren. Bakterierna har hittats i Hemfjärden, den västligaste delen av Hjälmaren, och även i Svartån som mynnar ut i Hemfjärden.

Multiresistenta tarmbakterier är inte ovanliga i väldigt förorenade vatten, som i Indien. I Sverige har multiresistenta bakterier konstaterats i avlopp från sjukhus både i Stockholm, Linköping och i Kalmar. Men någon rapport om elaka former av resistenta bakterier i dagvatten känner Karin Tegmark Wisell, överläkare vid Smittskyddsinstitutet,  inte till sedan tidigare.

– Att det nu finns multiresistenta bakterier i miljön är ett tecken på den problematik vi har med mer multiresistenta bakterier. Det är olyckligt, men bakterierna har alltid funnits i det kretslopp som finns mellan människa och miljö. Vi måste nu på allvar förstå att vi har så pass höga nivåer av resistenta bakterier att även dessa former finns i vår miljö, säger hon till Vårdfokus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida