Ny kommunikationsmodell kan öka patientsäkerheten

Ny kommunikationsmodell kan öka patientsäkerheten

Bristande kommunikation är en av de vanligaste orsakerna till att det blir fel i vården. En ny modell för strukturerad kommunikation kan öka patientsäkerheten.

Det är Nätverket för patientsäkerhet som presenterar en nationell mall för hur strukturerad kommunikation går till enligt den så kallade SBAR-modellen. I USA har SBAR länge använts för att överföra kritisk information i komplexa miljöer.

SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendationer och gör att personalen kan fokusera på huvudbudskapet och slippa fastna i detaljer. Systemet kan användas för både muntlig som skriftlig kommunikation, exempelvis vid överrapportering av patienter och vid konsultationer i akuta eller icke akuta situationer.

Kan användas av vem som helst

Enskilda sjukhus i Sverige har haft verksamhetsanpassade versioner översatta till svenska förhållanden. Nu har Nätverket för patientsäkerhet tagit fram ett nationellt material som kan användas av i princip vem som helst som arbetar i vården.

Vårdförbundet, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Läkarförbundet, Sveriges kommuner och landsting samt Vårdföretagarna står bakom satsningen. Materialet, eller snarare tränings-kitet, består av en kortfattad bruksanvisning, ett antal SBAR-kort med vilka kommunikationssättet kan övas in samt en DVD-film. Vårdförbundet kommer att skicka ut materialet till 1 000 medlemmar. Det kommer även att kunna laddas ned gratis från http://www.skl.se/patientsakerhet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida