Patientsäkerhet

Nya allvarliga infektioner på ryggopererade i Malmö

För några år sedan drabbades 18 ryggopererade patienter vid Skånes universitetssjukhus i Malmö av så allvarliga postoperativa infektioner att flertalet fick opereras om. I höstas var det dags igen. Sju patienter som opererades i ryggen hösten 2017 drabbades av djupa infektioner.

– Vi ser allvarligt på det här och beklagar naturligtvis att det har inträffat, säger chefläkaren Marie Ekberg som lex Maria-anmält händelserna som allvarliga vårdskador till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Under 2013 och 2014 drabbades totalt 18 ryggopererade patienter som hade opererats i Malmö av postoperativa infektioner. Den gången visade det sig bland annat att ventilationen i de två operationssalar som används för ryggkirurgi var nedsatt till hälften på grund av tekniska fel.

Krävde långvarig behandling

Enligt Marie Ekberg har infektionsfrekvensen sedan dess varit låg. Men av någon anledning fick på nytt sju patienter som opererades på samma salar under 2017 problem med djupa infektioner. Samtliga fick långvarig behandling med antibiotika och reopererades.

– Vi har utrett det här igen och vidtagit en rad åtgärder för att förbättra operationsmiljön i lokalerna. Nu är infektionsfrekvensen åter låg. Men den här gången har vi inte hittat några säkra orsaker till att infektionerna ökade igen, säger Marie Ekberg.

Brister i lokalerna

Salarna ligger i en äldre byggnad och enligt den bedömning som gjorts beror infektionerna med största sannolikhet på brister i lokalerna.

Ett speciellt råd har bildats för att bland annat utreda möjligheten att genomföra ryggoperationerna i andra lokaler på sjukhuset i Malmö och samtidigt köpa in mobila enheter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida