Nya fågelinfluensan har redan utvecklat resistens

Antivirusmedel biter inte alltid på det nya fågelinfluensaviruset H7N9.

Trots att de första fallen av det nya fågelinfluensaviruset, A H7N9, upptäcktes så sent som i år visar ny forskning på att det redan har hunnit utveckla resistens mot det antivirala medlet Tamiflu.

I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Lancet beskriver forskare hur de lät testa 14 patienter som i april behandlades för H7N9 vid ett hälsocenter i Shanghai. Tio av patienterna blev så sjuka att de tvingades få andningshjälp. Av dessa fick tre ecmo-behandling, extrakorporeal membranoxygenering. Två av de sistnämnda dog medan den tredje fortfarande behandlades i hjärt-lungmaskin när studien avslutades.

Enligt forskarna är tidig behandling med just antivirala medel, inklusive oseltamivir, i nuläget den behandling som ger patienten störst chans att återhämta sig.

För de allra flesta sjönk också virusnivåerna när de behandlades med oseltamivir (Tamiflu), men för tre av de svårast sjuka patienterna hände ingenting.

Forskarnas slutsats är att dessa hade drabbats av en form av H7N9 som hunnit utveckla resistens mot viruset. Antagandet verifierades med genetiska tester.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida