misstag i vården

Nytt lagförslag flyttar patienters klagomål till vårdgivaren

I fortsättningen ska Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, inte utreda alla patientklagomål utan bara ta hand om de allra allvarligaste.

30 januari 2017

Regeringen har beslutat om nya lagförslag om hur patienters klagomål på vården ska hanteras. Förslagen bygger på den så kallade Klagomålsutredningen, som Vårdfokus berättat om tidigare.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kommer inte att utreda lika mycket patientklagomål som tidigare, utan bara de allvarligaste ärendena där patienten fått en bestående sjukdom eller skada eller avlidit. I stället blir det vårdgivarna som ska ta emot och bemöta klagomål från patienter och närstående.

Syftet är att patienterna ska få sina klagomål bemötta snabbare och att vårdgivaren förutom en medicinsk förklaring även ska kunna tala om varför det blev som det blev, hur det ska rättas till och vad som gjorts för att det inte ska hända någon annan.

I det här arbetet kommer patientnämndernas betydelse att stärkas. De ska kunna arbeta oberoende av vårdgivaren och hjälpa patienterna att framföra sina klagomål.

När många patientutredningar lyfts bort från Ivo är tanken att de ska hinna med att åka ut på fler tillsynsärenden.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida