Patientsäkerhet

Nytt sätt att tipsa Ivo om brister i vården

Nytt sätt att tipsa Ivo om brister i vården
Hur ser patientsäkerheten ut där du jobbar? Nu vill Ivo få tips från vårdens personal om existerande brister och risker som kan komma. Illustration: Mostphotos

Coronapandemin gör att myndigheten som ska granska patientsäkerheten är fast på kontoret. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, uppmanar därför vårdpersonal att höra av sig och berätta om aktuella risker och brister via en ny tipstjänst.

17 april 2020

– Tanken är att personal inom vård- och omsorg ska kunna höra av sig till Ivo på ett enkelt sätt och dela med sig av sina upplevelser av hur det fungerar. Bland annat för att vi själva inte kan vara ute just nu, säger Anette Nilsson, enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, avdelning öst.

Anette Nilsson.

Social distans

Ivo följer Folkhälsomyndighetens uppmaning och gör därför inte tillsyn på plats på grund av covid-19. Men fortsätter ändå sitt granskande arbete. Ett exempel är den just inledda tillsynen med anledning av smittspridningen i äldrevården. Ett arbete som sker över telefon.

Läs också: Nu granskas äldrevården i hela landet

Tips från vårdpersonal till Ivo via den nya tipstjänsten kan leda till liknande granskningar, berättar Anette Nilsson. Informationen sammanställs och blir en del av myndighetens omvärldsbevakning och underlag till beslut kring vad Ivo ska granska.

Alla möjliga tips

Myndigheten uppmanar vårdpersonal att höra av sig med tips om risker och brister som både har hänt och riskerar att hända. Men är också noga med att påpeka att den nya tipstjänsten på inget vis ersätter den vanliga avvikelsehanteringen och kravet på vård- och omsorgspersonal att anmäla missförhållanden enligt lex Maria och lex Sarah.

Den nya tjänsten öppnade första april. Till och med i tisdags hade Ivo fått in 124 tips den här vägen.

Mycker rör hygien

Av de tips som hittills kommit in gäller det mesta, cirka 60 procent, risker och brister i äldreomsorgen, hemtjänsten och frågor kopplade till socialtjänstens arbete med barn och familjer. Drygt 30 procent av tipsen handlade om hälso- och sjukvården, framför allt intensivvård, primärvård och tandvård.

Drygt hälften av alla tips hade med covid-19 att göra, mycket kopplat till hygienfrågor. Siffrorna kommer från Ivo:s presstjänst.

Ivo:s nya tipstjänst…

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida