Patientsäkerhet för beslutsfattare

30 april 2009

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap ger under hösten en kurs om aktuellt patientsäkerhetsarbete. Målgruppen är personal och politiker inom sjukvården. Kursen kommer att ta upp teorier kring ledarskap och system för säkrare vård. Bland annat ges en överblick av pågående patientsäkerhetsarbete på internationell nivå och de juridiska förutsättningarna som styr vården.

www.nhv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida