PATIENTSÄKERHET. Ny modell för kommunikation

Bristande kommunikation är en av de vanligaste orsakerna till att det blir fel i vården. En mall har tagits fram för att underlätta.

25 februari 2010

Nätverket för patientsäkerhet har tagit fram en nationell mall för strukturerad kommunikation. Den kallas sbar, vilket står för situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendationer. I usa har modellen använts länge för att över­föra kritisk information i komplexa miljöer. ?

Svenska sbar presenterades i början av februari vid den nationella patientsäkerhetskonferensen i Stockholm, en konferens som Vårdförbundet är med och arrangerar. Modellen kan användas för alla typer av kommunikation och hjälper till så att personalen kan fokusera på huvudbudskapet och slippa fastna i detaljer. Enskilda sjukhus i Sverige har haft egna versioner översatta till svenska förhållanden. Den nationella modellen som Nätverket för patientsäkerhet har tagit fram kan användas av i princip vem som helst som arbetar i vården. ?

Bakom satsningen står Vårdförbundet, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Läkarförbundet, Sveriges kommuner och landsting samt Vårdföretagarna. Materialet, eller snarare tränings-kitet, består av en kortfattad bruksanvisning, ett antal sbar-kort som kan användas för att öva in kommunikationssättet samt en dvd med en film. Vårdförbundet kommer att skicka ut materialet till tusen medlemmar. Det kan även laddas ned gratis från skl:s hemsida.??

LADDA NED😕www.skl.se/patientsakerhet 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida