PATIENTSÄKERHET. »Utan feedback tröttnar personalen«

25 februari 2010

– Vårdpersonal som rapporterar avvikelser måste få feedback, annars tröttnar de på att anmäla. ?

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm kritiserade vårdens ledning när han öppnade den stora patientsäkerhetskonferensen i februari i Stockholm. ?

Vårdpersonalens engagemang är avgörande för patientsäkerhetsarbetet, sa han.

– Det finns mycket mer att kräva av vårdens ledningssystem. För att skapa en säkerhetskultur krävs att medvetenheten finns på alla nivåer och genomsyrar all verksamhet. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida