Personer med utländsk bakgrund känner sig diskriminerade i vården

Bristande respekt och bemötande, felbehandlingar och svårt att få rätt gentemot sjukvården. Det är några av erfarenheterna som personer med utländsk bakgrund har av mötet med sjukvården, visar en ny studie.

16 november 2011

Det är forskaren Helene Brodin som på uppdrag av EU-organet Fundamental rights agency, FRA, undersökt tillgång till sjukvård och diskriminering inom vården.Resultatet visar att personer med utländsk bakgrund har känt sig diskriminerade i mötet med den svenska vården.

Muslimska kvinnor vittnar om bristande respekt och bemötande. Unga kvinnor med psykisk funktionsnedsättning vittnar å sin sida om sjukvårdspersonal som inte respekterar deras privatliv.

Andra berättar om försenade och nekade behandlingar, nedsättande bemötande, trakasserier och att vårdpersonal undanhåller information för dem.

Annan bild av personalen

Men bilden av den svenska sjukvården skiljer sig beroende på vem som tillfrågas. Sjukvårdspersonalen anser tvärtemot att diskriminering är sällsynt.

Vid ett seminarium på de pågående Mänskliga rättighetsdagarna i Stockholm berättade Helene Brodin att de grupper som hon intervjuat i hög grad behöver få veta mer om den svenska sjukvården, hur den fungerar och hur den är ordnad.

Till studien intervjuade hon ett 60-tal personer – sjukvårdspersonal, jurister, administratörer och patienter med utländsk bakgrund.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida