”Positivt för de äldre” anser masar om att Stockholm granskar äldreomsorg

”Positivt för de äldre” anser masar om att Stockholm granskar äldreomsorg
Maria Ekelund-Dannert, Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, är positiv till den nya granskningsenheten men påpekar att den inte har samma lagliga mandat som masar och därför inte kan fungera som en tillsynsenhet.

Riksföreningen för medicinsk ansvariga sjuksköterskor, masar, tycker att Stockholms stads initiativ att i vår starta en granskningsfunktion för äldreomsorgen är bra. Men de påpekar att den lagliga rätten att utöva tillsyn ligger hos masarna.

9 februari 2012

Vårdfokus berättade tidigare i dag att Stockholms stad under våren tillsätter en enhet som systematiskt ska arbeta med att inspektera, granska och följa upp kvaliteten inom stadens äldreomsorg.

Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) berättar att enheten ska bestå av personer med medicinsk kompetens, så som läkare, geriatriker, sjuksköterskor och demensexperter. Två före detta masar har redan rekryterats.

Maria Ekelund-Dannert som är ledamot i Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor är överlag positiv till den nya granskningsenheten. Men hon påpekar att den inte har samma lagliga mandat som masar och därför inte kan fungera som en tillsynsenhet. Stockholms stad har enligt kommunallagen bara möjlighet att se till att skrivna avtal efterlevs.

”Bra samverkan”

Det finns inte heller möjlighet att granska journaler inom privat verksamhet, eftersom det kräver samtycke från patienterna.

– Men jag tror att det kan bli en väldigt bra samverkan mellan sjukvårdens olika aktörer, vilket givetvis är positivt för de äldre. I Stockholm är det generellt rätt täta skott mellan landsting och kommunal verksamhet. Nu får de läkare som ingår i enheten en inblick i verksamheterna, vilket är bra eftersom många äldre är multisjuka, säger Maria Ekelund-Dannert.

Ge helhetsbild

Joakim Larsson förklarar att enheten är tänkt att tillföra en helhetsbild av äldreomsorgen som hjälper till i det långsiktiga arbetet. Den ska fungera som ett komplement till det arbete som sker lokalt i stadsdelarna, där de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna utför tillsynen. Den kommer till skillnad från masarna inte att utföra schemalagd tillsyn, utan arbeta utifrån de uppgifter och klagomål som kommer in från anhöriga, äldre och personal.

Enheten ska också fungera som ett hjälpande instrument för de enskilda enheter som behöver komma till rätta med problem omgående.

– All den här samlade kunskapen hjälper oss att tolka signaler från anhöriga, de äldre och personalen. Det behöver inte handla om avtalsbrott utan kan finnas ett behov av att se över attityder och värdegrund. Enheten ska även lyfta upp goda exempel, säger Joakim Larsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida