Pris till goda insatser inom hygienområdet

29 februari 2008

Basala hygienrutiner och rätt kläder räcker långt för att förebygga smittspridning bland vårdtagare och personal. Svenska hygienpriset har instiftats för att öka medvetenheten om goda hygienrutiner. Årets prisutdelning äger rum vid ett möte som Svensk förening för vårdhygien håller i Södertälje den 14 till 16 april. Bland juryn finns bland annat representanter från Smittskyddsinstitutet, Vårdförbundet, Sveriges tvätteriförbund och Infektionshygien Örebro län. Priset kan delas ut till organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som har gjort en insats inom hygienområdet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida