”Priset har fått styra för mycket vid upphandlingen av S:t Göran”

”Priset har fått styra för mycket vid upphandlingen av S:t Göran”
I dag presenterar hälso- och sjukvårdsnämnden vem som vunnit upphandlingen av S:t Görans sjukhus. Kontraktet är värt ungefär 15 miljarder och sträcker sig över nio år.

I dag beslutas vilket företag som de kommande nio åren ska driva S:t Görans sjukhus i Stockholm. Två aktörer tävlar om kontraktet som är värt omkring femton miljarder kronor. Upphandlingen har kritiserats för att fokusera för mycket på priset.

Alliansens gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att presentera vem som vunnit upphandlingen av S:t Görans sjukhus efter nämndens möte som börjar kl 15.

Avtalet är värt ungefär 15 miljoner och sträcker sig över nio år, från 2013 till 2021 och med möjlighet till förlängning på fem år. Det är den största upphandlingen av sjukvård som någonsin gjorts i Sverige.

När anbudstiden gick ut i november 2011 fanns endast två aktörer kvar. Det är den nuvarande entreprenören Capio, som drivit sjukhuset sedan 1999, och det privata vårdbolaget Aleris som ägs av Wallenbergs maktbolag Investor.

Hemlighetsmakeriet kring upphandlingen har varit omfattande. Endast ett 80-tal tjänstemän och politiker har haft full insyn och samtliga har fått skriva under en sekretessförbindelse. Uttalar de sig om innehållet vidtas rättsliga åtgärder.

Tom Benkow, centralrepresentant för Vårdförbundet på S:t Görans sjukhus, är mycket kritisk till sekretessen.

– Det handlar ju om ett beslut som påverkar kvaliteten och säkerheten för samtliga patienter i Stockholms län. Det är odemokratiskt att allmänheten inte har någon insyn i det.

Men Vårdförbundets och övriga fackförbunds huvudsakliga kritik är att upphandlingen främst avgörs av priset och att vårdkvaliteten är värd högst tio procent. Det företag som vinner upphandlingen i dag har troligtvis gjort det till ett pris som ligger under eller i nivå med nuvarande ersättning på 1,3 miljarder om året. Trots att det i akutsjukvårdsavtalen redan nu ingår krav på kostnadseffektiviseringar med två procent årligen, påpekar Tom Benkow.

– Vi förstår att priset måste spela en viss roll men enligt EU:s regelverk är det fullt möjligt att i första hand konkurrera om kvalitet, patientsäkerhet och hur sjukhuset ska fungera. Det blev tydligt vid upphandlingen av den geriatriska vården på Dalens sjukhus då det fanns ett fast pris och företagen konkurrerade enbart om kvaliteten. Men det tycks politikerna ha glömt bort.

Det är inte bara fackförbunden som är kritiska. Socialdemokraterna anser att politikerna i nämnden fått för kort tid på sig att sätta sig in i materialet och lägger därför ner sina röster i upphandlingsbeslutet. De anser också att beslutet om upphandlingen av S:t Görans sjukhus bör tas av politikerna i landstingsfullmäktige.

Tom Benkow berättar att samtliga fackföreningar anser att det är bäst om Capio blir kvar. Dels för att man känner företaget väl och dels för att man slipper alla de omställningar som en ny aktör skulle kräva.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida