Rekordhögt antal fall av röda hund kopplas till Järna

Under förra året smittades hela 50 personer av röda hund i Sverige. Det är den högsta siffran på 23 år. Samtliga fall kan kopplas till orten Järna utanför Södertälje där vaccinationsgraden är betydligt lägre än i resten av Sverige.

Under en Europaresa våren 2012 smittades en svensk man av röda hund. Mannen förde smittan vidare till ovaccinerade i Järna där hela 50 personer att insjuknade. Normalt upptäcks inga alls eller som mest fem fall av röda hund per år.

Infektion under tidig graviditet innebär en hög risk för allvarliga skador på fostret. Under 2012 rapporterades nästan 30 000 fall av röda hund i Europa och enligt Smittskydsintsitutet, SMI, är det därför viktigt att se över sitt vaccinationsskydd vid utlandsresa.

De flesta svenskar har ett skydd genom barnvaccinsprogrammet som sedan 1982 inkluderar vaccin mot röda hund. Enligt SMI visar spridningen i Järna på vikten av att fortsätta vaccineringen mot röda hund.

I Sverige har den antroposofiska rörelsen sitt centrum i Järna och Ytterjärna söder om Södertälje. Nordens enda sjukhus med antroposofisk inriktning, Vidarkliniken, ligger i Järna. Antroposofisk medicin är känd för sitt motstånd mot generella vaccinationer mot vissa barnsjukdomar som mässling, röda hund och påssjuka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida