Rekordmånga fall av vinterkräksjuka

Rekordmånga fall av vinterkräksjuka
Den röda linjen visar antalet fall av norovirus 2010 jämfört med tidigare år. Källa: Smittskyddsinstitutet

Under de två senaste veckorna har rekordmånga fall av vinterkräksjuka rapporterats in till Smittskyddsinstitutet. Det har gett problem inom vården med intagningsstopp, besöksförbud och avdelningar som stängs.

13 januari 2011

– Vi har fått in fler rapporterade fall under vecka 52 och vecka 1 än någonsin tidigare under motsvarande veckor, säger Kjell-Olof Hedlund, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet.

Det är de båda virusen norovirus och sapovirus som rapporteras in till Smittskyddsinstitutet som sedan sammanställer rapporterna.

Värst drabbat hittills är Västerbotten där vinterkräksjuka under en längre tid har härjat både på kommunala boenden och flera sjukhusavdelningar i Umeå, Lycksele och Skellefteå.

Centralsjukhuset i Karlstad har ledningarna för kirurgi och ortopedi beslutat att i nuläget inte utföra några planerade operationer på grund av vinterkräksjukans härjningar i samband med många ortopediska akutfall.

– Vi har viruset på många vårdavdelningar nu och vår prioriterade åtgärd är att bli av med smittan, säger hälso- och sjukvårdschefen Gunilla Andersson.

Det går inte att bedöma hur länge stoppet kommer att vara.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna har beslutat om intagningsstopp och besöksförbud på medicinavdelningen på grund av ett utbrott av vinterkräksjuka.

Centrallasarettet i Västerås har stängt två vårdavdelningar och många bland personalen har blivit sjuka.

Alla planerade operationer är också stoppade vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. Där har man stora problem att klara av verksamheten på grund av vinterkräksjukan och de många halkolyckorna som belastar akutmottagningarna och vårdavdelningarna. Flera avdelningar har tvingats stänga och många är sjuka bland de anställda.

Lasarettet i Växjö har också drabbats av vinterkräksjuka bland både personal och patienter och hjärtavdelning 1 har därför intagningsstopp.

Sjukhuset i Gävle har haft problem en längre tid och olika avdelningar har tvingats stänga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida