Resistent gonorrébakterie kan bli ett globalt folkhälsoproblem

Resistent gonorrébakterie kan bli ett globalt folkhälsoproblem
Forskare har hittat en antibiotikaresistent gonorrébakterie, och det blir viktigare än någonsin att använda kondom vid samlag. Arkivbild: Colourbox

Magnus Unemo är biomedicinsk analytiker och har lett studien där forskarna har upptäckt en antibiotikaresistent gonorrébakterie. Han varnar för ett kommande folkhälsoproblem och säger att WHO har frågan som högsta prioritet.

12 juli 2011

Antalet anmälda fall av gonorré i Sverige ökade med 38 procent mellan åren 2009 och 2010, och särskilt stor var ökningen bland kvinnor. Nu har forskare från Japan och Sverige funnit en antibiotikaresistent variant av bakterien hos en prostituerad kvinna i Kyoto.

Det är en utveckling som har varit väntad under ett par år, berättar Magnus Unemo, biomedicinsk analytiker och docent i mikrobiologi vid Universitetssjukhuset i Örebro, som har lett forskningen.

– Det här är det första fallet av höggradigt resistent gonorrébakterie, och det är oroväckande eftersom det kan innebära att vi får en spridning av  gonorré som inte är behandlingsbar, säger han.

WHO övervakar frågan

Världshälsoorganisationen, WHO, står inte oförberedd eftersom scenariot har varit förutsett. Organisationen övervakar frågan och Magnus Unemo ingår i en arbetsgrupp som har inlett en global aktionsplan för hur man ska agera.

Erfarenheten säger att det tar mellan 10 till 20 år innan en antibiotikaresistent bakterie som har fått fäste någonstans är spridd över hela världen. Magnus Unemo varnar för att spridningen av gonorrébakterien kan bli ett folkhälsoproblem.

– Gonorré har hittills varit en infektion som har varit enkel att behandla. Sprider sig den här varianten, som har visat sig vara kompetent när gäller mottaglighet för dna som ger resistens, innebär det att det inte längre finns något bra behandlingsalternativ, säger han.

Sista behandlingsalternativet

Magnus Unemos forskarkollega Daniel Golparian, också han biomedicinsk analytiker vid referenslaboratoriet för patogena Neisseria vid Universitetssjukhuset i Örebro, förklarar att gonorrébakterier redan tidigare har varit resistenta mot cefixime.

– Den bakterie som nu har upptäckts har visat sig vara resistent även mot ceftriaxone, det antibiotikum som hittills har varit det enda behandlingsalternativet, säger han.

Den största risken löper kvinnor som kan drabbas av utomkvedshavandeskap, infertilitet och kroniska buksmärtor.

Magnus Unemo råder kliniker att vara uppmärksamma på att kommande behandlingar mot gonorré kan misslyckas och att då vara beredda på att ta emot patienter på återbesök för att försöka med kombinationsbehandlingar.

– Nu är det av högsta vikt att intensifiera forskningen för att hitta nya verksamma antibiotikum, eller för att hitta kombinationer som fungerar, säger han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida