Resistenta magbakterier i kött

Antibiotikaresistenta bakterier är mycket vanliga i kalkon, kyckling och gris. Upptäckten betecknas som en tidig varningssignal.

Multiresistens är inte längre bara ett problem för sjukvården, enligt det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC. På senare år har myndigheten även börjat kartlägga den utbredda användningen av antibiotika inom djuruppfödningen.

En kartläggning som har gjorts inom EU visar att antibiotikaresistenta magbakterier som salmonella och campylobakter ofta förekommer i kött. Prover som har tagits på människor som sökt vård visade exempelvis att i genomsnitt 47 procent av alla campylobakter var motståndskraftiga mot viktiga antibiotikum, som ciprofloxacin. Prover på friska djur visade samtidigt att dessa ofta bar på multiresistenta varianter av campylobakter.

– Den höga förekomsten av resistenta bakterier vid provtagning på friska djur är en tidig varningssignal som visar sig genom det här samarbetet mellan myndigheter som samlar in data från både djur och människor. Nu är det upp till myndigheter, producenter, veterinärer och politiker att agera, säger Johanna Takkinen, chef för det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC, till Svenska Dagbladet.

När det gäller salmonella innehöll ungefär hälften av alla prover resistenta bakterier medan var tredje prov var multiresistent mot flera antibiotika samtidigt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida