Riksrevisionen granskar patientsäkerheten

Riksrevisionen granskar patientsäkerheten
Vårdskador orsakar mänskligt lidande och kostar mycket för samhället, konstaterar Riksrevisionen.

Vill veta varför fler patienter skadas i vården, trots åtgärder.

Har staten gett vården tillräckliga förutsättningar för att främja en god patientsäkerhet? Det är den stora frågan som riksdagens oberoende granskningsfunktion nu söker svar på.

Problemet kvarstår

Riksrevisionen har reagerat på att allt fler patienter anmäler vårdskador, trots att en ny patientsäkerhetslag från 2011 och flera riktade satsningar har försök komma åt problemet.

Granskningen utgår från en förstudie. Resultatet presenteras i en rapport i februari nästa år. 

Stort lidande

Nästan 10 procent av alla patienter, drygt 100 000 människor, vårdas för skador som orsakats inom hälso- och sjukvården. Av dessa får 10 000 bestående men, 3 000 personer avlider.

?

Riksrevisionen

Riksrevisionen igger under riksdagen och är en del av riksdagens kontrollmakt. Men fungerar oberoende och självständigt och har till uppgift att granska hela staten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida