Risk för mässlingsepidemi i Västsverige

Under påskhelgen kom ett barn med mässlingen in till Kärnsjukhuset i Skövde. Nu finns en rädsla för att den smittsamma virussjukdomen ska sprida sig i regionen.

27 april 2011

Under årets första månader har det kommit rapporter om stora utbrott i flera europeiska länder, bland annat i Danmark och Frankrike. Nu har smittan även kommit till Sverige.

Det var under påskhelgen som ett fall av mässlingen konstaterades på barnmedicinkliniken vid Kärnsjukhuset i Skövde.

Sedan dess har sjukhuset och Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet arbetat med smittspårning för att kunna ge personer som har varit i kontakt med smittan förebyggande behandling.

– Vi ser mycket allvarligt på mässling. Nu arbetar vi med att hitta källan och orsaken till smittan, framför allt arbetar vi med att förhindra att smittan sprids, säger Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida