Så får du bukt med vinterns gissel

Så får du bukt med vinterns gissel
Noroviruset är mycket seglivat.

Vinterkräksjukan har härjat — igen. Nu har råd, tips och kunskap samlats ihop av Smittskyddsinstitutet.

Säsongens härjning av vinterkräksjuka, norovirus, har om möjligt varit tuffare än vanligt för vården. Sedan tio år tillbaka har virusfallen ökat stadigt. Utbrotten är svåra att bemästra men Smittskyddsinstitutet konstaterar att här finns mycket för vården att förbättra.

Intagningsstopp är inte lösningen, anser Smittskyddsinstitutet. Det är också ett beslut som vårdgivarna i dag har väldigt olika rutiner för att ta.

— Om verksamheten kan vårda sjuka och smittade med särskild, avdelad personal dygnet runt kan ett intagningsstopp undvikas, säger Inga Zetterqvist, hygiensjuksköterska på Smittskyddsinstitutet.

Norovirus är av ett särskilt seglivat släkte. Det betyder att städning med alkoholdesinficering inte är nog för att få bort smittan. Bra alternativ är hypoklorit- eller persulfatbaserade medel som båda har dokumenterat god effekt mot viruset.

— Mekanisk rengöring och bra desinfektionsmedel är väldigt viktigt. Det är något som vården generellt sett kan bli bättre på, säger Inga Zetterqvist.?

Det räcker inte heller med att bara sprita händerna, man måste även tvätta med tvål och vatten efter varje patientkontakt.

Hanteringen av mat är också kritisk. Självserveringar och bufféer bör därför tas bort snarast. Personal som varit sjuka av viruset ska inte hantera livsmedel förrän de har varit symtomfria i minst 48 timmar.

I den rapport med råd och kunskap som Smittskyddsinstitutet nu har sammanställt finns även tips från andra länders arbete mot norovirus, bland annat från Storbritannien och USA. ?

Fakta norovirus

Norovirus är den enskilt vanligaste orsaken till livsmedelsburen smitta i Sverige. Det ger häftiga kräkningar och diarré och är mycket smittsamt. Viruset drabbar alla åldrar. Smittskyddsinstitutets statistik, byggd på frivillig rapportering från laboratorierna, visar en kontinuerlig ökning sedan 2003. 2011 rapporterades cirka 8 000 fall.

Ladda ner rapporten: http://korta.nu/VKS 

Fyra råd som hjälper

  1. Handhygien. Både sprita och tvätta händerna med tvål och vatten
  2. Städning. Se över städrutinerna, och använd medel med effekt mot viruset.
  3. Isolering. Vårda om möjligt smittade i enkelrum.
  4. Bemanning. Avsätt personal som vårdar bara de smittade.

Källa: Inga Zetterqvist, Smittskyddsinstitutet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida