Så ska vården få bukt med vinterkräksjukan

Så ska vården få bukt med vinterkräksjukan
Efter säsongens kraftiga utbrott av vinterkräksjuka har Smittskyddsinstitutet samlat den aktuella kunskapen om sjukdomen i en ny rapport. Arkivbild: Colourbox

Vinterns utbrott av vinterkräksjuka har skapat stora störningar i vården. För att förebygga och lindra kommande utbrott samlar nu Smittskyddsinstitutet aktuell kunskap om sjukdomen i en ny rapport.

Årets utbrott av norovirus, vinterkräksjuka, har varit extra tuff för vårdsverige med stängda avdelningar, insjuknad personal och inställda operationer som följd. Men enligt en ny rapport från Smittskyddsinstitutet, SMI, finns det utrymme för förbättringar. Rutinerna för att hantera norovirus varierar stort mellan vårdgivarna.

– För att underlätta för landsting och kommuner så att lokala rekommendationer i möjligaste mån utgår från aktuell kunskap om vinterkräksjuka har vi tagit fram denna sammanställning med förslag på åtgärder, säger Inga Zetterqvist, hygiensjuksköterska på SMI.

Krävs mer än handsprit

Eftersom indirekt kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen inom vården pekar rapporten på handhygienen som ett extra viktigt område. Enligt SMI räcker det inte med att bara sprita händerna, man måste även tvätta med tvål och vatten efter varje kontakt med patienter.

Eftersom norovirus är av ett särskilt seglivat släkte räcker det heller inte att rengöra förorenade ytor endast med alkohol. Därför finns ett särskilt avsnitt i rapporten som tar upp frågor kring desinfektion och rengöring av vårdmiljön.

Internationella tips

Författarna har också sammanställt erfarenheter, råd och tips från andra länder om hur de arbetar mot norovirus, bland annat från Storbritannien och USA. Rapporten lyfter även fram de senaste studierna kring vinterkräkssjuka.

För att ladda ner rapporten, se länk till höger.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida