Så vill regeringen minska vårdskadorna

I dag överlämnade riksdagen sin proposition om patientsäkerhet och tillsyn till riksdagen. Förhoppningen är att antalet skador i vården ska minska.

Uppskattningar visar att cirka 3 000 patienter i svensk sjukvård dör varje år på grund av en vårdskada och att 100 000 patienter drabbas av en vårdskada som hade gått att undvika.

Detta vill regeringen nu få en ändring på. I propositionen föreslås att:

  • De nuvarande disciplinpåföljderna varning och erinran slopas. Istället får Socialstyrelsen utökade möjligheter att rikta kritik mot vårdgivare och enskilda yrkesutövare.
  • Så kallade riskindivider ska registreras hos Socialstyrelsen för att förhindra att dessa ”vandrar” mellan olika arbetsgivare/vårdgivare.
  • Nya grunder införs för beslut om prövotid eller återkallande av legitimation.
  • Det blir enklare för patienter att påtala fel och brister. Patienters klagomål ska utredas av Socialstyrelsen.
  • Vårdgivarna årligen ska redogöra för hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, exempelvis gällande vårdrelaterade infektioner och fallskador.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida