Säker vård ger grönt kors

Säker vård ger grönt kors
Chefläkare Lars Rex och vårdutvecklare Katherina Hansson är i dag i Budapest för att ta emot priset. Det delas ut av Ungerns president. Foto: Pernilla Lundgren

Södra Älvsborgs sjukhus får pris för sin metod att arbeta med patientsäkerhet.

Chefläkaren Lars Rex på kirurgkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Säs, hade sett modellen med Gröna korset inom industrin och började fundera över om det skulle kunna vara en användbar metod även i vården.

Metoden började användas på kirurgkliniken 2011 och är nu etablerad på hälften av avdelningarna.

– Målet för 2015 är att alla, både vårdavdelningar och öppenvårdsmottagningar, ska ha infört Gröna korset, säger sjukhusdirektören Thomas Wallén.

Får pris för sitt arbete

Just i dag är Lars Rex och vårdutvecklaren och sjuksköterskan Katherina Hansson i Budapest i Ungern för att ta emot priset Quality innovation of the year, för medvetet systematiskt kvalitetsarbete.

Sjukhusdirektören är mycket glad över utmärkelsen.

– Att vi själva i många delar värderar Säs som ett riktigt bra sjukhus är stort, men när en internationell kvalitetsorganisation gör det så är det än större. Att upp till tio procent av patienterna på svenska sjukhus drabbas av en vårdskada är inte acceptabelt. Med Gröna korset har vi en daglig metod där hela vårdteamet identifierar och åtgärdar patientsäkerhetsrisker, säger Thomas Wallén.

Kors i olika färger

Målet är att en månad ska vara helt grön, det vill säga helt utan vårdskador, när alla månadens darummärkta rutor är ifyllda dag för dag. Förutom den gröna färgen används gult för risk för vårdskada, orange betyder att en vårdskada har inträffat och rött står för en allvarlig vårdskada.

– Jag är jätteglad och väldigt tacksam för priset. Men framför allt vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare på Säs som tagit till sig arbetssättet och nu har det som en naturlig del i vardagen. Utan dem vore Gröna korset ingenting. Patientsäkerhet jobbar vi med tillsammans, säger vårdutvecklaren Katherina Hansson som har utvecklat modellen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida