Satsar halv miljard på patientsäkerhet

Satsar halv miljard på patientsäkerhet
– Målet är att ingen patient ska drabbas av en skada som kan undvikas, säger Göran Hägglund. Foto: Pael Flato

Patientsäkerheten måste stärkas. Därför har regeringen och arbetsgivaroganisationen Sveriges kommuner och landsting kommit överens om att fortsätta arbeta för en nollvision för vårdskador.

16 december 2011

– Målet är att ingen patient ska drabbas av en skada som kan undvikas. Patientsäkerhetsöverenskommelsen är ett viktigt steg i det arbetet. Genom detta skapas förutsättningar för en säkrare och tryggare vård, säger socialministern Göran Hägglund.

Överenskommelsen med Sveriges kommuner och landsting, SKL, går ut på att införa ekonomiska morötter för att uppmuntra och stärka arbetet med patientsäkerhet i landstingen.

Totalt avsätter regeringen 525 miljoner kronor för 2012. Förutsättningen för att få en del av potten är att landstingen uppfyller kraven i överenskommelsen. Bland annat krävs av landstingen att de genomför mätningar av hygienrutiner, att antibiotikaförskrivningen minskar och att IT-stöd införs som främjar patientsäkerhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida