Självtest vid Waranbehandling gav effektivare rutiner

Självtest vid Waranbehandling gav effektivare rutiner
Ett stick i fingret och sen får patienten sitt INR-värde, det vill säga blodets koaguleringsförmåga, inom någon minut. Foto: Roche Diagnostics

Från sjukhuset till hälsocentralen till patienten. Med den delegeringsordningen har Västerbottens läns landsting lyckats effektivisera kontrollen av patienter som går på blodförtunnande medel.

5 december 2011

I dag behandlas 4 500 patienter i Västerbotten med antikoagulantia. Dessa måste kontrolleras regelbundet för att medicinens blodförtunnande effekt inte ska slå över i blödningar som i värsta fall kan leda till döden.

Snabbare process

När landstinget jämförde patienter som testade sina egna värden med patienter som gick på traditionella kontroller visade det sig att processen för de patienter som utförde egenvård och självtester var betydligt snabbare än för dem som gick på traditionella kontroller.

– Medelvärdet förkortades kraftigt med nästan 90 procent, och transporttiden med mer än 95 procent. Doseringstiden på mottagningen var däremot densamma, säger Kurt Boman, professor i medicin vid forskningsenheten, medicinsk-geriatriska kliniken på Skellefteå lasarett.

Skickar värden
Självtestet går till så att patienten gör ett stick i fingret, droppar blodet på en teststicka och för in stickan i en mätapparat, ungefär som en person med diabetes kollar sitt blodsocker. Därefter skickas värdena till medicin-geriatriska kliniken där personalen avgör om medicineringen behöver ändras.

Kostnaden för självtest är ungefär lika stor som för en traditionell kontroll, men det finns stora vinster att hämta för patienter med långa avstånd till en klinik, som då kan spara in både biljetten dit och restid.

Oklara vinster
Tidigare har det rapporterats att självtester minskar dödligheten bland patienterna med 39 procent, oavsett dödsorsak. Men sanningen bakom detta verkar de lärde tvista om. I början av 2006 rapporterade Vårdfokus (dåvarande Vårdfacket) om att de positiva resultaten byggde på studier med dödsfall som inte nödvändigtvis hade med blodförtunnande behandling att göra.

Detta till trots är patienter som tar blodförtunnande mediciner en av de patientgrupper som enligt Socialstyrelsen kan rekommenderas egenvård och självtestning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida