Patientsäkerhet

Sju operationer och fyra dödsfall anmäls – kirurg avstängd

Sju operationer och fyra dödsfall anmäls – kirurg avstängd
Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Johan Nilsson/TT.

Skånes universitetssjukhus, SUS, har lex Maria-anmält sju komplikationer, med fyra dödsfall, i samband med hjärtkirurgi. Samtliga fall gäller en kirurg som nu är avstängd från att operera. En utredning ska också gå igenom ett 40-tal andra komplikationer där samma person varit inblandad.

– De här händelserna har kommit till vår kännedom under 2019. Vi ser alltid allvarligt på när vi får in avvikelser av den här karaktären, det är olyckligt för patienter, anhöriga och involverad personal, säger Sven Karlsson, chefläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Fyra patienter avled

Fyra av fallen gäller svåra och oväntade komplikationer vid planerad aortakirurgi av män mellan 45- och 65-årsåldern och en kvinna i 80-årsåldern. Tre av patienterna dog i samband med ingreppen. Kirurgen förändrade operationerna och gjorde avsteg från planeringen av dem utan motivering i journal eller operationsberättelse. Enligt SUS gjorde det att ingreppen blev farligare och risken för komplikationer ökade.

– Jag kan inte gå in på detaljer i vad som skett under operationerna. Det finns vissa typer av rutiner man behöver förhålla sig till som vi vet förhindrar att komplikationer uppstår. Detta är väldigt komplicerad kirurgi och det är viktigt att påtala att verksamheten har goda kvalitetsresultat när det gäller hjärtkirurgi, men vi ser det som väldigt viktigt att vi följer vår lagstadgade plikt att anmäla de här ärendena till Ivo, säger Sven Karlsson.

Två av anmälningarna rör en man och en kvinna i 75-årsåldern som tidigare hade aortaopererats och blev drabbade av svåra komplikationer efter ny kirurgi. En av patienterna dog i samband med operationen. I det här fallen anser SUS att det fanns brister i planeringen inför ingreppen och att skadorna möjligen hade kunnat undvikas.

Ytterligare 40-tal operationer granskas

Det sjunde ärendet gäller en man i 55-årsåldern som råkat ut för en stor bristning i aortans innervägg. Det krävde ett akut ingrepp, men operationen blev fördröjd av att jouroperatören inte tog in förstärkt bemanning med kirurg. Patienten blev opererad och återhämtade sig men utsattes enligt anmälan för risk för allvarlig vårdskada på grund av förseningen.

Förutom de sju lex Maria-anmälningarna har kirurgen varit inblandad i ett 40-tal operationer där komplikationer tillstött som en extern utredning ska granska.

– Det är viktigt för alla inblandade att göra den här typen av extern utredning, vilka som ska göra den är inte klart, vi har tagit kontakter men det är inte utsett än. Det är ett rutinmässigt arbetssätt som används för att göra en systematisk granskning av ett antal fall, säger Sven Karlsson.

– Utredningen ska vara klar i september månad som det ser ut nu. Uppdraget går ut på att granska ett 40-tal operationer där det har skett komplikationer för att få expertutlåtanden om det är förväntade komplikationer eller om det är sådant som hade kunnat undvikas.

Sven Karlsson kan inte kommentera vad kirurgen, som inte får operera under utredningens gång, sagt om händelserna i efterhand eller säga om de sju lex Maria-anmälningarna utgör de allvarligaste fallen som nu granskas.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida