Sjuksköterskebrist drabbade svårt sjuka barn

Sjuksköterskebrist drabbade svårt sjuka barn
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg har stor brist på barnsjuksköterskor. Foto: Marie Ullnert

Flera allvarliga händelser kopplas till brist på rätt kompetens bland sjuksköterskorna. Ivo riktar allvarlig kritik mot Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Vid flera tillfällen förra året gav sjuksköterskor vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på Sahlgrenska fel medicin till svårt sjuka barn som riskerade att skadas allvarligt.

Enligt Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, berodde misstagen till stor del på bristen på sjuksköterskor, i synnerhet specialistutbildade barnsjuksköterskor. Vårdförbundets skyddsombud håller med. 

– De senaste åren har många slutat samtidigt som det har kommit många nya. Det skapade en väldigt pressad situation, säger Karin Melbin, Vårdförbundets skyddsombud.

Tre drabbade barn

Ett barn som var inlagt för stamcellstransplantation och som skulle förberedas med flera olika sorters cytostatika fick inte ett av preparaten. Enligt beslutet från Ivo går det inte att säga om detta kommer att påverka patientens framtida prognos.

Ett annat barn, ett allvarligt sjukt spädbarn, ordinerades injektion Midazolam intravenöst men fick den perorala lösningen istället. En månad senare gjorde samma sjuksköterska om misstaget med ett annat spädbarn som hade en svår krampsjukdom.

Ivo ska följa vad som händer

Ivo:s granskningar visar att ansvaret visserligen är sjuksköterskornas, men att det faller tillbaka tungt på verksamheten. Behovet av specialistutbildade barnsjuksköterskor är stort men man har inte lyckats rekrytera tillräckligt många. I stället anställs grundutbildade sjuksköterskor som ibland helt saknar kompetens inom barnsjukvård. Ovanpå detta kommer stress och otydliga former för rond och överrapportering av patienter.

Ivo ser allvarligt på det som har hänt och på kompetensbristen som kan hota patientsäkerheten, inte minst nu inför sommaren. Därför kommer Ivo inte att nöja sig med att fatta beslut i de tre Lex Maria–anmälda fallen, utan även följa verksamhetens arbete med att få rätt bemanning genom att öppna så kallade initiativärenden.

Läget har ljusnat

Skyddsombudet Karin Melbin tycker ändå att läget har förbättrats på sistone och att man är inne på rätt spår. Bland annat har flera chefer i den närmaste ledningen bytts ut, vårdplatser har dragits ned vilket minskade övertid och beordringar och i höst startar ett mentorsprogram där erfarna handleder nya. Dessutom har Region Västra Götaland ett utbildningsprogram som innebär att man kan specialistutbilda sig på halvfart med bibehållen lön.

– Vi är inte tillbaka där vi en gång var med en stabil situation, men vi tittar framåt och ser en positiv utveckling. Många trivs ändå väldigt bra här, säger hon.

Men det tar tid och Karin Melbin hade velat ha fler utbildningsplatser och även ett vässat kompetenskrav så att det blev obligatoriskt med specialistutbildade barnsjuksköterskor.

Det är ett önskemål som även Vårdfokus bloggare, skolsköterskan Anna Flodell Lindberg, nyligen förde fram: ”Barnsjukvård är ett av de områden där det borde vara norm att alla har en specialistutbildning. Tyvärr är det inte ens hälften som är barnsjuksköterskor.”

Chefen bekräftar svårigheten

Verksamhetschefen Ralph Bågenholm har inte sett Ivo:s utlåtanden ännu och vill vänta med att kommentera dem. Men han bekräftar svårigheterna att rekrytera.

– Det finns för få barnsjuksköterskor och det gäller nog i stort sett hela landet. Jag skulle vilja ha en högre andel, säger han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida