Sjuksköterskor prisades för standardvårdplaner

Fyra sjuksköterskor kammade hem segern i kategorin vårdnära lösningar när Sjukvårdens IT-pris 2008 delades ut.

8 december 2008

Vinnarna heter Marie Fogelberg Dahm, vårdutvecklare Akademiska sjukhuset, Nina Karlsson, neurodivisionen på Akademiska sjukhuset, Viveca Busck Håkans, administratör på elektronisk patientjournalförvalning i Landstinget i Uppsala län och Catharina Rönning, som arbetar på Kirurgiskt centrum och utvecklingsenheten på Lasarettet i Enköping.

Checklista över åtgärder

De fick priset för sitt arbete med att införa standardvårdplaner i den elektroniska patientjournalen. En standardvårdplan är en sammanställning över vilka planerade åtgärder som en grupp patienter ska ha. Tanken är att alla ska få samma vård, oavsett vem som vårdar. Standardvårdplaner finns runt om i landet men pristagarna från Uppsala och Enköping har alltså fört in dem i det elektroniska patientjournalsystemet Cosmic.

– Det finns en funktion i Cosmic där man kan skriva in saker tvärprofessionellt i samma vy. Sedan signerar man sin egen del. Det fungerar väldigt bra, säger Marie Fogelberg Dahm.

Vården blir säkrare 

Enligt henne bidrar detta till kvalitetssäkringen av vården eftersom alla patienter får samma basnivå. Standardvårdplanerna baseras på evidens som finns sammanställt i en länkad kvalitetsnorm.

– Sedan måste man även titta individuellt också, det går inte bara att arbeta efter standard, säger Marie Fogelberg Dahm.

Vinnarna har ännu inte bestämt vad de ska göra med prispengarna, 25 000 kronor, men det ska gå till utveckling och utbildning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida