Skärpta hygienkrav kan vara diskriminerande

På Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm minskas smittspridningen med egna sjalar och krav på kortärmad klädsel. Det kravet kan vara diskriminerande anser DO.

30 november 2007

Spridningen av bland annat mrsa på svenska sjukhus ska hejdas med skärpta hygienregler. På S:t Görans sjukhus har en personalsjal tagits fram för att sjalar som används hemma inte ska användas i arbetet. Sjukhuset vill också undvika att personalen bär sjalar i material som inte kan tvättas tillräckligt varmt. Tvättning av arbetsklädsel har sjukhuset ansvar för, och för att minimera smittspridning tvättas kläderna i minst 60 grader.

Samtliga sjukhus har en hygienregel som föreskriver kortärmad klädsel. En regel som ibland krockar med arbetsgivarnas skyldighet att inte diskriminera. Diskrimineringsombudsmannen, do, fick under förra året in två anmälningar som gällde kravet på att bära kortärmat. Enligt juristen på do, Maja Rajs Lundström, är det diskriminerande att inte ha kläder som passar alla – även muslimska kvinnor.

– Vi kan inte hävda att det i alla sammanhang är diskriminerande att kräva korta ärmar. För oss är skälen avgörande, men det ska verkligen vara befogat om en arbetsgivare ska ställa så höga krav på hygien. Är det verkligen nödvändigt i alla lägen? frågar sig Maja Rajs Lundström.

Hon anser att hygienregler kan vara överordnade diskrimineringslagen, men att arbetsgivare borde anstränga sig mer för att hitta alternativ till kravet på kortärmad klädsel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida